Meedenken in het bestuur

Burgerparticipatie is het deelnemen van inwoners en hun organisaties aan het op de agenda zetten, het ontwikkelen en het volgen van (in dit geval) gemeentelijk beleid.

Meedenken via inspraak, maar vooral samen met inwoners beleid ontwikkelen en uitvoeren, helpt de kwaliteit van het beleid en de uitvoering te verbeteren.

De BPR vervult daarbij een belangrijke rol. Als gesprekspartner van het gemeentebestuur op diverse terreinen van het gemeentelijke beleid geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Beslis mee…

Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft.

De BPR is hier het uitgelezen kanaal voor. Om de gemeente goed te kunnen adviseren horen we de mening van burgers. Soms spreken we met specifieke doelgroepen binnen de 11 dorpskernen, met als doel hetgeen er onder de burgers leeft zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dat kan alleen als u uw stem laat horen.

Alle burgers mogen hun op- en aanmerkingen over het gemeentebeleid aan ons kwijt. Laat uw stem horen door uw mening of ideeën t.a.v. gemeentelijk beleid op de diverse terreinen en thema’s te geven.

Laat u horen

Wij horen graag uw mening over verschillende onderwerpen. Geef aan over welke van de onderwerpen u op de hoogte gehouden wilt worden en uw stem wilt laten horen.

 

 

 
* U ontvangt een mail wanneer er een thema speelt in u aandachtsgebied.

top